Algemene Informatie

HET KANTOOR ZAL GESLOTEN ZIJN 

op 1/11 en 2/11

Bezit u momenteel geen andere woning dan kan u lenen voor aankoop, verbouwing of nieuwbouw van:
  • privé woningen/appartementen/studio's
  • sociale woningen/appartementen/studio's: opgericht door een sociale huisvestingsmaatschappij of woningen opgericht op een sociale kavel (= bijv. bouwgrond verkocht door gemeente, intercommunale,...)
  • OOK HERFINANCIERING VAN UW BESTAANDE LENING DIE U LOPEN HEEFT BIJ EEN ANDERE BANK OF MAATSCHAPPIJ KAN. Voor de voorwaarden neemt u best contact met ons op. 

 

AANKOOPPRIJS EN VERKOOPVOORWAARDE

Ze mogen de maximale schattingswaarden vermeld in de tabel niet overschrijden ; deze maxima worden beïnvloed door het Gewest waarin de woning gelegen is en de gezinstoestand van de leners.
  • De aankoopprijs is de prijs, die vermeld wordt in de aankoopakte (dus zonder de onkosten)
  • De verkoopwaarde is de waarde van het onroerend goed (grond inbegrepen) bij een vrijwillige openbare verkoop in normale omstandigheden, zoals die wordt geschat door de expert aangeduid door onze vennootschap
  • Bij nieuwbouw wordt nagegaan of de waarde van de grond en het gebouw al dan niet ressorteren onder de gestelde voorwaarden: gelieve desbetreffend contact op te nemen met ons kantoor.

GROND

In principe staat er geen maximumgrens op de oppervlakte van de grond. Indien het een zeer groot perceel betreft gelieve dan contact met ons op te nemen.