De kosten van de openbare verkoop

De kosten bij een openbare verkoop zijn hoger dan bij een onderhandse verkoop.

Deze percentages verschillen van arrondissement tot arrondissement en ze zijn gelijk aan de uiteindelijke verkoopprijs van het goed. De percentages worden kleiner naargelang het bedrag van de verkoopprijs stijgt.

Ze zijn dus degressief. Men mag rekenen op een percentage tussen 20% en 15%.

In deze kosten zijn verrekend: registratierecht aankoop, kosten hypotheekbewaarder, ereloon notaris en de pv van toewijzing.

Raadpleeg vooraf de notaris om een idee te krijgen van deze kosten.

Indien er nog bijkomende kosten zijn (opmetingen, publiciteit, .....) dan worden deze voor de toewijzing bekendgemaakt.


Source URL: http://demerendijle.be/node/10