Rentevoet en recht op vermindering

Huidige keuzemogelijkheden

Vaste rentevoet gedurende de ganse looptijd van de lening.

Korting

De lener kan een korting krijgen zoals voorzien in de bijlage bij deze prospectus.

Huidige tarieven

Het tarief van de maandelijkse rentevoeten (evenals de overeenstemmende jaarrente­voeten) wordt als afzonderlijke bijlage bij deze prospectus gevoegd.

Die bijlage is gedagtekend. Overtuig u ervan dat u het meest recente exemplaar in uw bezit heeft.


Source URL: http://demerendijle.be/node/11