Algemene voorwaarden

Looptijd van de lening

De lening wordt terugbetaald over een termijn die door de lener, in overleg met onze vennootschap, wordt gekozen. Onder andere terugbetalingmogelijkheden en fiscale aspecten kunnen bij die keuze een rol spelen.

De maximum duur is bepaald op 30 jaar.

Waarborgen

Hypothecaire waarborg

De lening wordt steeds gedekt door een hypothecaire inschrijving in eerste rang.

Wat komt er nog bij kijken

  • schuldsaldoverzekering: Om de volledige terugbetaling van de schuld, in kapitaal en interesten, bij overlijden van de lener (of één van de leners) te waarborgen.
  • Brandverzekering: De lener moet het gehypothekeerd onroerend goed laten verzekeren tegen brand, storm, waterschade, blikseminslag en ontploffingen.
  • Schattingskosten: De waarde van de woning wordt vastgesteld door een expert aangeduid door onze vennootschap.
    De kostprijs van de schatting varieert van 175,00 € tot 250,00 € afhankelijk van de aangestelde schatter.
    Voor een herfinancieringlening of herfinancieringlening + verbouwingswerken moet het pand steeds terug geschat worden.
  • Dossierkosten: NV Demer en Dijle rekent geen dossierkosten aan